Главен редактор: проф. д-р Пламен Илиев (тел. 0888 896 455)

Зам. - главен редактор: проф. д-р Андрияна Андреева (тел. 0882 165 163)

Членове:

 • акад. Станимир Троянски – Институт по математика и информатика при БАН – София, България
 • проф. д-р ф. н. Анета Карагеоргиева – СУ „Св. Климент Охридски“ – София, България
 • проф. д-р ик. н. Гарабед Минасян – Институт за икономически изследвания при БАН - София, България
 • проф. д-р ик. н. Димитър Канев – Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна, България
 • проф. д-р ик. н. Елена Джанджуга – Руски икономически университет „Плеханов“ – Москва, Русия
 • проф. д-р ик. н. Мазараки Антонович – Киевски национално търговски икономически университет – Киев, Украйна
 • проф. д-р ик. н. Нено Павлов – Университет за национално и световно стопанство - София, България
 • проф. д-р ик. н. Юлия Соловьевна – Международен институт по икономика и политика – Санкт Петербург, Русия
 • проф. д-р Веселина Димитрова – Икономически университет – Варна, България
 • проф. д-р Десислава Пачаманова – Колеж „Бобсън“, САЩ
 • проф. д-р Иван Иванов – Пловдивски университет, България
 • проф. д-р Казимеж Кжакевич – Познански университет по икономика и бизнес – Полша
 • проф. д-р Митко Димитров – Институт за икономически изследвания при БАН – София, България
 • проф. д-р Пламен Илиев – Икономически университет – Варна, България
 • проф. д-р Силвия Свежанова – Бизнес училище – Копенхаген, Дания
 • проф. д-р Стоян Маринов – Икономически университет – Варна, България
 • проф. д-р Стоян Стоянов – Икономически университет – Варна, България
 • проф. д-р Тодорка Костадинова – Медицински университет – Варна, България
 • проф. д-р Фаня Филипова – Икономически университет – Варна, България
 • проф. д-р Шумон Баумик – Шефийлдски университет, Великобритания
 • проф. д-р Юлиан Василев – Икономически университет – Варна, България
 • доц. д-р Виолета Димитрова – Икономически университет – Варна, България
 • доц. д-р Данчо Петров – Икономически университет – Варна, България
 • доц. д-р Денка Златева – Икономически университет – Варна, България
 • доц. д-р Добрин Добрев – Икономически университет – Варна, България
 • доц. д-р Калоян Колев – Икономически университет – Варна, България
 • доц. д-р Силвия Благоева – Икономически университет – Варна, България
 • доц. д-р Радан Мирянов – Икономически университет – Варна, България

Технически сътрудник: Емилия Киречева (тел. 0882 164 725)

E-mail: godishnik@ue-varna.bg

Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725