Проф. д-р Данчо Данчев
Еволюционен анализ на официалните дефиниции за маркетинг
Доц. д-р Илиан Минков, Доц. д-р Денка Златева
Опубличена организационна култура на висшите училища в България – значимост и проявления
Д-р Антон Свраков
Счетоводно-правните норми и съвременното им практическо приложение
Доц. д-р Калин Господинов
Доходно неравенство и институции
Доц. д-р Стоянка Георгиева
Социално-психологически аспекти в анализите на властта
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725