Годишник том 92

Автори
Проф. д-р Данчо Данчев Доц. д-р Илиан Минков Доц. д-р Денка Златева Д-р Антон Свраков Доц. д-р Калин Господинов Доц. д-р Стоянка Георгиева
Изтегли изданието Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 91

Автори
Доц. д-р Любомир Георгиев докт. Петър Николов Проф. д-р Маргарита Бъчварова Доц. д-р Йордан Йорданов Доц. д-р Димитър Рафаилов Докт. Стефан Куцаров
Изтегли изданието Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 90

Автори
Проф. д-р ист. н. Иван Русев Доц. д-р Владимир Досев Проф. д-р ик. н. Гарабед Минасян Ас. д-р Величка Маринова доц. д-р Теменуга Стойкова доц. д-р Денка Златева Доц. д-р Силвия Парушева докторант Даниела Пенчева Докторант Цветомир Маринов
Изтегли изданието Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 89

Автори
Доц. д-р Маргарита Ламбова, Проф. д-р Веселин Хаджиев, Доц. д-р Христо Мавров, Доц. д-р Донка Желязкова, Доц. д-р Валентина Макни, Доц. д-р Йордан Иванов, Доц. д-р Юлиян Нарлев, д-р Цанко Иванов, Гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
Изтегли изданието Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 88

Автори
Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, Проф. д-р Зоя Младенова, Проф. д-р Константин Калинков, Проф. д-р Стефан Вачков, Доц. д-р ист. н. Пенчо Пенчев, Доц. д-р Любомир Георгиев , гл. ас. д-р Недялко Вълканов , Андриан Ямболов, Гл. ас. д-р Юлиян Нарлев
Изтегли изданието Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 87

Автори
Проф. д-р ик. н. Калю Донев Гл. ас. д-р Руслана Димитрова Проф. д-р Константин Калинков Проф. д-р Надя Костова Доц. д-р Бисерка Маринова Доц. д-р Росен Николаев Гл. ас. д-р Катя Антонова Ас. Виктория Станчева Доц. д-р Донка Желязкова, Доц. д-р Михал Стоянов, Гл. ас. д-р Десислава Гроздева Докт. Мария Токушева Гл. ас. д-р Валентина Макни
Изтегли изданието Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 85-86

Автори
Проф. д-р Пламен Илиев Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова Проф. д-р ик. н. Ивона Якимова Доц. д-р Венелин Георгиев, Гл. ас. д-р Рени Петрова Гл. ас. д-р Йордан Иванов Гл. ас. д-р Пламен Павлов Гл. ас. д-р Калин Господинов
Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 84

Автори
Проф. д-р Таня Дъбева, Доц. д-р Румен Калчев, Доц. д-р Станка Жекова, Доц. д-р Росен Николаев, гл. ас. д-р Танка Милкова, Доц. д-р Михал Стоянов, Гл. ас. д-р Миглена Душкова, Гл. ас. д-р Даниела Георгиева, Гл. ас. д-р Йордан Петков
Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 83

Автори
Проф. д-р ик.н. Николинка Сълова, Проф. д-р Владимир Владимиров, Проф. д-р Марин Нешков, Доц. д-р Надя Костова, Доц. д-р Мария Кехайова – Стойчева, Гл. ас. д-р Боряна Грънчарова – Никитова, Ас. Борислава Черкезова, Ас. Йордан Недев, Доц. д-р Снежана Сълова, Гл. ас. д-р Божидар Чапаров, Доц. д-р Стоянка Георгиева
Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 82

Автори
Доц. д-р Константин Калинков Доц. д-р Данчо Данчев Доц. д-р Анастасия Станчева доц. д-р Добрин Добрев гл. ас. Веселина Максимова Гл. ас. д-р Николета Михалева Гл. ас. д-р Вилиян Кръстев Гл. ас. д-р Стоян Киров Гл. ас. д-р Генка Рафаилова Гл. ас. д-р Димитър Рафаилов ас. Мирена Трифонова Гл. ас. Мария Велева Ас. Вениамин Тодоров
Списък със статии Изтегли резюме

Годишник том 81

Автори
Проф. д-р ик. н. Калю Донев, Проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов, Доц. д-р Пламен Илиев, Доц. д-р Надя Костова, Проф. д-р Илия Личев, Гл. ас. д-р Юлиян Василев, Доц. д-р Данчо Данчев, Гл. ас. д-р Иван Йовчев, Гл. ас. д-р Слави Генов, Гл. ас. д-р Надежда Попова - Йосифова, Гл. ас. д-р Даниела Георгиева, Проф. д-р Гроздан Караджов, Гл. ас. д-р Денка Златева, Гл. ас. д-р Събка Пашова, Д-р Валентина Макни
Изтегли изданието Списък със статии Изтегли резюме
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725