Проф. д-р ик.н. Николинка Сълова
85 години „Годишник на Икономически университет – Варна”
Проф. д-р Владимир Владимиров
Фискални влияния върху дългосрочния икономически растеж
Проф. д-р Марин Нешков
Науката за туризма и мястото на туристическата политика в нейния обект и предмет
Доц. д-р Надя Костова
Финансовият анализ при дългосрочното конкурентно предимство
Доц. д-р Мария Кехайова – Стойчева, гл. ас. д-р Боряна Грънчарова – Никитова, ас. Борислава Черкезова, ас. Йордан Недев
Теоретико-методологически особености на възприеманото качество във висшето образование
Доц. д-р Снежана Сълова
Приложение на технологиите за извличане на знания от уеб в електронната търговия
Гл. ас. д-р Божидар Чапаров
Теоретико-методологични проблеми на лизинга на недвижима собственост и възможности за неговото развитие в България
Доц. д-р Стоянка Георгиева
Политика и морал
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725