Проф. д-р ик. н. Калю Донев, Гл. ас. д-р Руслана Димитрова
Програмно бюджетиране и ефективност на финансовия контрол
Проф. д-р Константин Калинков, Проф. д-р Надя Костова, Доц. д-р Бисерка Маринова
Устройствено-икономически, правни и счетоводно- данъчни аспекти на правото на строеж
Доц. д-р Росен Николаев, Гл. ас. д-р Катя Антонова, Ас. Виктория Станчева
Устойчивото развитие на строителните предприятия и модели за неговата оценка
Доц. д-р Донка Желязкова, Доц. д-р Михал Стоянов, Гл. ас. д-р Десислава Гроздева
Национални и регионални измерения на извънмагазинната търговия и куриерските услуги в Република България и област Варна
Доц. д-р Росен Николаев
Някои нови виждания относно хиперболичното оптимиране
Доц. д-р Донка Желязкова, Докт. Мария Токушева
Възможности за подобряване обслужването на клиентите от куриерски фирми, опериращи в област Варна
Гл. ас. д-р Валентина Макни
Потребителски възприятия и оценки за мрежовия маркетинг
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725