Проф. д-р ист. н. Иван Русев
Академичната автономия – кауза и постижение на Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945)
Доц. д-р Владимир Досев
Чуждоезиковото обучение във Висшето търговско училище във Варна
Проф. д-р ик. н. Гарабед Минасян
Икономика на презграничните финансови потоци
Ас. д-р Величка Маринова, доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Денка Златева
Експертна оценка на потребителните свойства на транспортни опаковки от рециклирани хартиени материали
Доц. д-р Силвия Парушева, докторант Даниела Пенчева
Модел на бизнес интелигентна система за управление на поръчки към доставчици във верига за търговия на дребно
Докторант Цветомир Маринов
Търговското противопоставяне между САЩ и Китай
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725