Главен редактор: проф. д-р Стефан Вачков (тел. 0882 164 835)

Зам. - главен редактор: проф. д-р Маргарита Йорданова (тел. 0882 164 847)

Членове:

 • проф. д-р Стоян Маринов
 • проф. д-р Стоян Стоянов
 • проф. д-р Фаня Филипова
 • проф. д-р Пламен Илиев
 • проф. д-р Юлиан Василев
 • проф. д-р Веселина Димитрова
 • доц. д-р Силвия Благоева
 • доц. д-р Виолета Димитрова
 • доц. д-р Данчо Петров
 • доц. д-р Денка Златева
 • доц. д-р Добрин Добрев
 • доц. д-р Калоян Колев
 • доц. д-р Радан Мирянов

Технически сътрудник: Емилия Киречева (тел. 0882 164 725)

E-mail: godishnik@ue-varna.bg

Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Стефан Вачков,
тел. 0882 164 835

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Маргарита Бъчварова,
тел. 0882 164 847

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725