Проф. д-р ик. н. Калю Донев
90 години традиции и предизвикателства в развитието на Икономически университет - Варна
Проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов, доц. д-р Пламен Илиев
Математика и икономика
Доц. д-р Надя Костова
Счетоводни и данъчни аспекти на продажбата на търговско предприятие
Проф. д-р Илия Личев , гл. ас. д-р Юлиян Василев
Технологично усъвършенстване на информационните процеси за отчитане на стопанските операции в индустриалния бизнес
Доц. д-р Данчо Данчев
Съвременни проблеми в развитието на търговията на дребно
Гл. ас. д-р Иван Йовчев
Теоретико-методически основи на анализа на финансовото състояние и приложение при водещи строителни предприятия
Гл. ас. д-р Слави Генов
Методически проблеми при изготвяне и представяне на отчета за паричните потоци
Гл. ас. д-р Надежда Попова - Йосифова , гл. ас. д-р Даниела Георгиева
Провизиите в счетоводната теория и практика
Проф. д-р Гроздан Караджов , гл. ас. д-р Денка Златева
Изследване на промените в съдържанието на свободни аминокиселини при производството на пшеничен хляб
Гл. ас. д-р Събка Пашова
Изследване качеството на череши и вишни
Д-р Валентина Макни
Теоретични основи на международната миграция
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725