Доц. д-р Константин Калинков
Функционалният подход в устройството и развитието на градовете
Доц. д-р Данчо Данчев
Концептуални аспекти на интеграцията между социалните мрежи и търговския бизнес
Доц. д-р Анастасия Станчева, доц. д-р Добрин Добрев, гл. ас. Веселина Максимова
Подходът „Конкурентна динамика” (управленско виждане за конкурентното поведение на фирмите)
Гл. ас. д-р Николета Михалева
Съвременната култура пред нови ценностни ориентири
Гл. ас. д-р Вилиян Кръстев
Развитие и постижения на географията на туризма в Италия
Гл. ас. д-р Стоян Киров
Антидефицитно управление на частните схеми с дефинирани пенсии
Гл. ас. д-р Генка Рафаилова
Междусекторен клъстерен подход за развитие на туризма и туристическата дестинация
Гл. ас. д-р Димитър Рафаилов, ас. Мирена Трифонова
Детерминанти на дивидентната политика на българските компании
Гл. ас. Мария Велева
Теоретичен модел на концепцията „Грижа за клиента”
Ас. Вениамин Тодоров
Финансови кризи и странови риск на нововъзникващите пазари
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

godishnik@ue-varna.bg

Главен редактор:
проф. д-р Пламен Илиев,
тел. 0888 896 455

Зам.-главен редактор:
проф. д-р Андрияна Андреева,
тел. 0882 165 163

Технически секретар:
Емилия Киречева,
тел. 0882 164 725